Over

MediatorSelect


355 South Grand Avenue, Suite 2450
Los Angeles, California 90071

MediatorSelect is niet verbonden met andere bedrijven.


Mediation is een vrijwillige vorm van geschillenbeslechting waarbij een onafhankelijke derde partij een Mediator wordt genoemd. Het helpt partijen bij het ontwikkelen van geschillen en het onderhandelen over een regeling.

De rol van de Mediator is het creëren van een coöperatieve omgeving, waar de partijen door middel van een open dialoog elkaars behoeften en belangen beter kunnen begrijpen en tegelijkertijd creatieve benaderingen kunnen verkennen om tot een succesvolle oplossing te komen.

Het mediationproces is privé en vertrouwelijk en stelt de partijen in staat om de aanzienlijke tijd en kosten van een geschil of arbitrage te vermijden. In tegenstelling tot een rechter of jury in een rechtszaal, of een arbiter in een arbitragezitting, neemt een Mediator geen beslissingen na afloop van een mediationsessie.

In de mediation brengen de partijen een gezamenlijke mindset in een proces dat zij zelf controleren door middel van hun eigen besluitvorming. Een via mediation tot stand gekomen oplossing wordt vastgelegd in een juridisch afdwingbare schikkingsovereenkomst.

x
Deze website maakt gebruik van cookies. Gelieve controleren MediatorSelect Privacy. Akkoord & Verberg